İLÂN

Antalya Bilirkişilik Bölge Kurulu Başkanlığımızca 6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu ve 03/08/2017 tarih ve 30143 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Bilirkişilik Yönetmeliği hükümleri ile Bilirkişilik Daire Başkanlığının 29/11/2017 tarihli Bilirkişiliğe Kabule ve Bilirkişilik Başvuru Usul ve Esaslarına İlişkin Duyurusu gereğince, Antalya Bilirkişilik Bölge Kurulu Başkanlığımız yetki çevresinde oturan veya mesleki faaliyetlerini icra edenlerden, Antalya, Afyonkarahisar, Denizli, Isparta, Burdur illeri dahilinde bilirkişilik görevi yapmak üzere, Bölge Bilirkişi Listesi oluşturabilmesi için 01-11/12/2017 tarihlerinde başvuru alınmış ve 6754 sayılı Kanun gereğince Kurulumuza tanınan yetkiye istinaden gerekli incelemeler tamamlanmış, 26/12/2017 tarihinde ve 29/01/2018 tarihinde kabul edilenlerin listesi yayınlanmıştır.


26/12/2017 tarihinde başvurusu kabul edilen ancak mazereti nedeniyle yemine katılamayanlar ve 29/01/2018 tarihinde başvurusu kabul edilenlerin yeminleri yaptırılmış olup bu kişiler Bilirkişilik Bölge Kurulu Başkanlığımızın 29/12/2017 tarihinde yayımlanan 2018 yılı bilirkişi listesine eklenmiş, güncellenen 2018 yılı bilirkişi listesi ekte sunulmuştur.


Bilirkişilerin T.C. Kimlik Numaraları ve iletişim bilgileri 24/03/2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümleri doğrultusunda yayımlanan listede yer almamakta olup, bu bilgilere yargı mercileri Uyap Bilişim Sisteminden ulaşabilmektedir.
Bilirkişilik Yönetmeliğinin 39 uncu maddesi uyarınca ilânen tebliğ olunur.16/02/2018


Not: Bilirkişilik başvurusu reddedilenlerin itirazları Bölge Kurulumuzca değerlendirme aşamasında olup, değerlendirmeler neticelendirildiğinde ayrıca resmi internet sitemiz üzerinden ilan edilecektir.

Ek: 2018 Yılı Bilirkişi Listesi


SİTEMİZİ
 
2017 | Antalya Bilirkişilik Bölge Kurulu
Meltem Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı Yanyolu No:171 Muratpaşa/ANTALYA