2022 YILI BİLİRKİŞİLİK BAŞVURULARINDA BELGELERİ EKSİK OLANLARA İLİŞKİN DUYURU
  09.05.2022

  2022 YILI BİLİRKİŞİLİK BAŞVURULARINDA BELGELERİ EKSİK OLANLARA İLİŞKİN DUYURU

   

  Antalya Bilirkişilik Bölge Kurulumuzun 09/05/2022 tarih ve 2022/10 sayılı toplantısında, T.C. Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü, Bilirkişilik Daire Başkanlığı'nın, "bilirkisilik@adalet.gov.tr" resmi internet adresinde 25/01/2022 tarihli yayımlanan ilanında ve Antalya Bilirkişilik Bölge Kurulumuzun, "antalyabbk.adalet.gov.tr/" resmi internet adresinde yayımlanan 26/01/2022 tarihli ilanında, 2022 yılı Bilirkişilik Başvuru Usul ve Esasları ile Bilirkişiliğe Kabule İlişkin Duyuru üzerine 31.01.2022 ile 28.02.2022 tarihleri ile Bilirkişilik Daire Başkanlığının 04.03.2022 tarihinde yayımladığı 2022 yılı Bilirkişilik Başvuruları için Ek Süre Verilmesine Dair Duyuru ile 04.03.2022 ile 13.03.2022 tarihleri arasında yapılan bilirkişiliğe ilk kez başvuru yapanlar ile bilirkişi listesine kayıtlı olup, yenileme talebinde bulunan bilirkişilerin, başvuru evraklarındaki eksik belgelerin görüşülmesi gerçekleştirilmiştir.

  Yapılan değerlendirme neticesinde,

  1. Bilirkişiliğe ilk kez başvuru yapanlar ile hali hazırda listeye kayıtlı olup, yenileme talebinde bulunanlardan, başvuru dilekçesine eklenmesi zorunlu belgeleri eksik olanlar tespit edilerek, Antalya Bilirkişilik Bölge Kurulumuzun resmi internet sitesinde bulunan sorgulama sayfasında, bilirkişilik başvurusunda bulunanların bilgisine sunulmuştur. Bilirkişilik başvurusunda bulunanlar, başvurularındaki eksikliklerin neler olduğunu aşağıda yer alan sorgulama ekranına ad-soyad, T.C. Kimlik Numarası ve güvenlik kodu girmek suretiyle açılacak ekrandan öğrenebileceklerdir.

  2. Bilirkişilik başvurusunda bulunup, başvuru evrakında eksik belgeleri bulunanların, eksik belgelerini, UYAP Bilirkişi Portalı Bilgi Sistemi https://bilirkisi.uyap.gov.tr adresi üzerinden tamamlamaları için ilanın yapıldığı 09.05.2022 tarihinden itibaren 15 (ONBEŞ) GÜN KESİN SÜRELERİ bulunmaktadır.

  3. 15 günlük kesin süreye rağmen eksik belgelerin tamamlanmaması halinde, bilirkişilik başvurusunda bulunanların, başvuruda bulunduğu uzmanlık alanları yönünden başkaca bir inceleme yapılmaksızın talepleri kısmen veya tamamen reddedilecektir.

  4. Bilirkişilik başvurularının eksik evrak yönünden incelenmesi, bilirkişilik başvurusunda bulununların, UYAP sisteminden seçmiş olduğu temel ve alt uzmanlık alanlarına göre yapılmış olup, esasa ilişkin inceleme de yine UYAP sisteminden seçilmiş olan temel ve alt uzmanlık alanlarına göre yapılacaktır.

  5. Sorgulama sayfasında ismi bulunmayanların, herhangi bir evrak yüklemesine gerek bulunmamaktadır.

  6. Bilirkişiliğe ilk kez başvuru yapan ve eksik evrakları tespit edilenlerin, eksik  belgelerini UYAP Bilişim Sistemi Bilirkişi Portalı üzerinden aktif hale gelecek olan “Diğer Belgeler” sekmesini kullanarak eksik olan evrakları yüklemeleri gerekmektedir.

  7. Hali hazırda bilirkişi listesine kayıtlı olup, yenileme talebinde bulunan bilirkişilerin, eksik belgelerini UYAP Bilişim Sistemi Bilirkişi Portalı üzerinde yer alan “Bölge Kuruluna Evrak Gönder” butonu tıkladıktan sonra açılan ekranda “Genel Talep Dilekçesi” gönder sekmesini tıklayarak eksik olan evraklarını yüklemeleri gerekmektedir.

  8. “Diğer Belgeler” ve "Genel Talep Dilekçesi" sekmelerinden isteğe bağlı olarak birden fazla olacak şekilde evrak gönderilebilecek olup, eksiklik ilanında belirtilen diploma, uzmanlık belgesi, 5 yıllık fiili çalışma süresine ilişkin belgeler, yasaklılık cezası bulunmadığına dair yazı, güncel görev belgesi, TDUB’a üyelik belgesi gibi tüm evrak türleri bu sekmelerden gönderilecektir.

  9. Bilirkişiliğe ilk kez başvuru yapanlar ile listeye kayıtlı olup yenileme talebinde bulunan bilirkişilerin, başvurularında eklenmesi zorunlu belgeleri eksik olanların, evraklarının içerikleri açısından ve taleplerinin uygun olup olmadığı yönünden değerlendirilme yapılmamıştır. Bu kişilerin başvuruları eksik bilgi ve belgelerin tamamlanmasından sonra uygun olup olmadığı yönünden değerlendirilecektir. Ayrıca eksik bilgi ve belgesi bulunmadığı tespit edilenlerin başvurularının kabul edileceği veya eksik bilgi ve belgesini tamamlayanların, başvurularının kabul edileceği yanılgısına düşülmemesi gerekmektedir.

  Tebliğ mahiyetinde ilanen duyurulur.  09.05.2022

  T.C. KİMLİK NUMARASI
  ADI SOYADI
  Güvenlik Kodu

  Sonuç

  Adres

  Meltem Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı Yanyolu No:171 Muratpaşa/ANTALYA

  Telefon

  (0242) 245 72 00 Pbx

  E-Posta

  antalyabbkisaretadalet.gov.tr

  Adalet Bakanlığı Logosu